Diện tích: 2000m2 Quy mô chăn nuôi: Số lượng heo nuôi: Với diện tích 2000m2, có thể nuôi khoảng 500 heo thịt trong một lứa. Kế hoạch bán hàng: Chăm sóc và quản lý: Chăm sóc: Quản lý: Chăn nuôi VAC kết hợp: Tính toán chi tiết: Chi phí đầu tư: Tổng chi phí đầu tư: 2,05 tỷ đồng Doanh thu: Lợi nhuận: Thời gian hoàn vốn: Kết luận: Mô hình chăn nuôi heo thịt kết hợp VAC tại Xóm 7, xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa có khả năng sinh lời tốt với thời gian hoàn vốn khoảng 4,56 năm. Bằng cách áp dụng các biện pháp chăn nuôi tiên tiến, kiểm soát dịch bệnh tốt, xây dựng kênh phân phối hiệu quả và tận dụng mô hình VAC, doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi nhuận và góp phần cung cấp nguồn thịt heo chất lượng cao cho thị trường.